Faaliyet Raporları
Denetim Raporları
Türkiye Girişimcilik Vakfı, kuruluşundan bu yana dünyanın en saygın bağımsız denetleme kuruluşlarından biri olan PWC tarafından denetleniyor. Her yılın raporuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Vakıf Senedi

01

Vakfın
Adı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI' (TGV) dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

02

Vakfın
merkezi

İstanbul İli, Beşiktaş ilçesinde olup, adresi Muallim Naci Caddesi Öksüz Çocuk Sokak No:12 34345 Kuruçeşme'dir.

03

Vakfın
amacı

Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın amacı Türkiye'nin üniversite öğrencileri ve genç insanları arasında girişimcilik potansiyeli ve liderlik kapasitesi.

04

Vakfın
FAALİYETLERİ

Vakif, üniversite öğrencilerinin okuyabilmesini sağlamak için onlara burs vermek, yine üniversite öğrencilerine.

05

YAPABİLECEĞİ
İŞ VE İŞLEMLER

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve Vakfın amacını gerçekleştirmek için

06

Vakfın KURULUŞ
MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 479.000 TL (Dört Yüz Yetmiş Dokuz Bin Türk Lirası) 'dir. Kuruluş.

07

Vakfın
ORGANLARI

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir
a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu.

08

MUTEVELLİ
HEYETİ

Vakfın mütevelli heyeti sınırsız sayıda kişiden oluşmakta olup ilk mütevelli heyet üye listesi işbu senedin ekinde verilmiştir.

09

MUTEVELLİ HEYETİNİN
GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek