Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye'de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile çalışıyor.

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), girişimcilik aracılığıyla Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olma yolundaki dönüşümünü hızlandırma vizyonuyla kurulmuş olup Türkiye'de girişimcilik kültürünü yaratma ve yayma misyonuna sahiptir. 2014 yılında kurulan GİRVAK, o tarihten bu yana girişimciliğin önemini bilen ve değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri ile birlikte çalışmaya, girişimcilik kültürünü yaymaya ve girişimciliği gençler arasında bir kariyer tercihi haline getirmeye devam ediyor.

GİRVAK olarak Türkiye nüfusunun %50'sini oluşturan gençlerin desteklendikleri takdirde girişimcilik yoluyla bir değişim yaratma konusunda çok heyecanlı olduklarına inanıyor; söz konusu gençlerin sorunlara çözüm üretmek, girişimcilik kültürünü geliştirmek, başkalarına ilham vermek ve topluma geri verme kültürünü güçlendirmek istediklerini biliyoruz.

Detaylı Bilgi