EN

Fellow Programı

Türkiye’nin tüm üniversiteleri ve bölümlerinden başvuru aldığımız Fellow Programı ile hayatta kendi yolundan giderek iz bırakmaya çalışan gençlerin fikirlerine değil potansiyellerine yatırım yapıyoruz.

Fellow Programı Seçilen
Fellow'lara neler sağlıyor?

İlham

Her iki ayda bir FellowUp’larda, Fellow’larımız ilham verici girişimci hikayelerini dinliyorlar. Başka hiçbir yerde öğrenemeyecekleri detayları dinledikleri FellowUp’lara katılım ise zorunlu.

Tematik Konuşmalar

FellowUp’larda tematik içerikler üzerine alanında uzman kişileri misafir ediyoruz. Uzmanların çalışma alanlarındaki başarıları ve kendi öğrenmelerini kendilerinden dinliyoruz.

Uzaktan Eğitim Araçları

Fellowların istedikleri alanlarda ve kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli uzaktan eğitim araçlarına ve programlarına katılımlarını sağlıyoruz.

GBOX

Fellowların kendi girişimlerini hayata geçirebilmeleri için süreçte ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli hizmetlerden ücretsiz veya indirimle yararlanabilecekleri destekleri içerir.

Burs

Fikirlere değil, insana yatırım yapıyoruz. Fellow Programı ile Fellow’larımızın programa katılımlarını ve kişisel gelişimlerini desteklemek için 12 ay boyunca 500 TL burs veriyoruz.

Altın Bilet

Gençlerin girişimcilik ekosistemi içerisinde farklı etkinliklere katılabilmeleri ve farkındalık yaratıp kendi dünyalarına olumlu etki edebilmeleri için fuar, kongre ve atölyelere davet ediyoruz.

Fellow Programı
Fellow'lardan neler bekliyor?

Fellowlar zorlu bir seçim süreci sonrasında binlerce kişiyi arkalarında bırakarak fellow olmaya hak kazanıyorlar. Girişimcilik Vakfı’nın eşsiz ve sınırsız imkanlarından faydalanırken geri vermek, katılmak ve bu ilhamı yaygınlaştırmak en önemli sorumlulukları.

Katılım

Fellow Programı’ndaki etkinliklerin birçoğuna katılım zorunlu. Fellow’ların FellowUp etkinliklerine sadece 1 katılmama hakkı var, sonrasında Yönetim Kurulu kararı ile program dışında kalıyorlar.

Girişim Elçileri

Fellow Programı’na seçilen üniversite öğrencileri hem programdan aldıkları ilhamı çoğaltmak hem de çarpan etkisi ile girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için üniversitelerinde girişimcilik etkinlikleri düzenliyorlar.

Blog

Fellow’larımız Giveback kültürünün bir aşaması olarak katıldıkları her etkinlikten ve kendi deneyimlerinden yılda en az 3 blog yazısı yazıyorlar.

Fellow Programı Seçim Süreci

Dünyada ve Türkiye’de eşi benzeri olmayan, bilimsel ve yenilikçi bir seçim süreci ile her yıl gençleri programa dahil ediyoruz. Beş adımdan oluşan seçim sürecimiz ile, gençlerin içindeki girişimcilik potansiyelini belirlemeyi hedefliyoruz.

CV Puanlama

Online olarak doldurulan CV’nin puanlanması

Video

Girişimcilik Vakfı Fellow Programı’na dâhil olmak için “Motivasyonun ne?”, “Neden girişimcilik?” sorularının cevaplarının anlatıldığı, maksimum üç dakikalık bir YouTube videosu hazırlanması

Online Mülakat

Adayların ön seçim komitesi ile online olarak mülakat yapması

Visual Questionary

Girişimcilik karakterini daha iyi anlamak amacıyla beş dakika süren Visual Questionary’nin yanıtlanması

Yüzyüze Mülakat

Tamamlanan adımların genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra, adayların Yönetim Kurulu üyeleri ile mülakatı

Fellow Programına Kimler Katılabilir?

Fellow Programına, Türkiye’de ikamet edip TC Vatandaşı olan, bir üniversiteye girmeye hak kazanmış ve kayıt yaptırmış, üniversitelerin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan 17 - 24 yaşları arasındaki tüm gençler katılabilir.

Fellow Burs Programına katkıda bulunmak ister misiniz?

Her yıl yüzbinlerce genç arasından seçilen, değişim yaratmak ve girişimcilik ilhamını yaygınlaştırmak için çalışan gençlere destek yaratmak ister misiniz? Bağışlardan elde edilecek tüm gelir fellow programı burs fonuna aktarılmaktadır.