EN

Etki Programları

Yerel Projeler

Gbase Dijital

İstanbul Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında pandemi sonrasında gençlerin yeni normale adapte olmalarını kolaylaştırmayı hedeflediğimiz GBase Dijital programımızı hayata geçiriyoruz.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Pandemi sorunu sonrasında başta lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin ve daha sonra genel toplumun hem psikolojik ve sosyal olarak hem de iş ve yaşam süreçlerinde kendilerini geliştirebilmeleri için bu program kapsamında 5 modül tasarladık.

  1. Psikososyal destek seanslar
  2. İlham Konuşmaları serisi
  3. Girişimcilik modülü
  4. Sağlık okuryazarlığı eğitimleri
  5. Dijital okuryazarlık eğitimleri

Bu 5 modülümüz içinde bulunan Girişimcilik Modülü kapsamında COVİD-19 özelinde fikri olan ve bunu bir iş modeline dönüştürmek isteyen öğrencileri iki ay sürecek bir Girişimciye Dönüş eğitimine alıp fikirlerini ürüne dönüştürmeleri yönünde destek vereceğiz.

İş modeli oluşturmuş 10 takım ya da kişiyi iş modellerini daha da ileriye taşıyabilmeleri için siz değerli mentorlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Daha sonra bu 10 girişimi web sitemiz üzerinden tanıtarak iş modelleirini halk oylamasına sunarak ilk üç takımı seçeceğiz. Seçtiğimiz üç takımı, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için desteklemeye devam edeceğiz.

Websitesi


Android Akademi, Girişimcilik Vakfı ve Google Türkiye olarak ülkemizde tekno-girişimlerinin sayısının artırılması amacıyla, Türk Hava Yolları, İTÜ ARI Teknoken General Mobile ortaklığında ve BTK destekleriyle Türkiye'deki genç yazılımcıların, girişimcilerin ve öğrencilerin Android programlama ve girişimcilik eğitimleri aldıkları, yazılım ve girişimci mentorları ile çalıştıkları programımızdır.

2017 senesinde ilkini gerçekleştirdiğimiz akademide öğrenciler program boyunca belirlenen 3 alan olan Akıllı Şehirler, Erişilebilirlik ve Vatandaş Etkileşimi konularında toplumsal problemleri çözmeyi hedefleyen Android altyapılı mobil uygulamalar geliştirdiler. Ocak 2018'de gerçekleştirdiğimiz Demo Day'de seçilen Bluedot, Car4Future, Çözümkent ve Sensgreen takımları San Francisco'ya gitmeye hak kazandı.

Android Akademi programının 2. Dönemine 14 Şubat - 15 Mart 2020 tarihleri arasında Tarım, Afet, Siber Güvenlik ve Eğitim konuları odağında başladık ve bu konu başlıkları altında toplam 411 proje başvurusu aldık. Gelen 411 başvurudan Google ile birlikte yaptığımız online mülakatlar ile 14 proje seçtik. San Francisco ödüllü Android Akademi programımızla çözüm aradığımız 4 ana konu olan eğitim - tarım - siber güvenlik ve afet konularının yanı sıra konular arasına, dünya olarak içinden geçtiğimiz COVİD-19 ve ilgili konulara çözüm olacak fikirleriniz için sağlık kategorisini de ekledik ve bu kapsamda 3 takım seçeceğiz.

Seçilen takımları android programlama ve girişimcilik eğitimleri alacakları, yazılım ve girişimci mentorlar ile çalışma imkanı bulacakları akademimize davet ederek fikirlerini daha ileri aşamalara taşımaları noktasında destek olacağız. Akademi eğitimleri sonrasında yapacağımız Demo Day ile jüri tarafından seçilen ilk üç takım hem ücretsiz inkübasyon desteği almaya hem de San Francisco girişimcilik ekosistemi gezisine katılmaya hak kazanacak.

Websitesi


NEXT 2020, Amerikan Büyükelçiliği desteğiyle Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Mef Üniversitesi ortaklığında hayata geçen NEXT 2020, Türkiye'de ilk defa eğitim teknolojilerini ve girişimciliği buluşturan program olma özelliğini taşıyor.

Eğitim teknolojileri ile ilgili fikri olan ve bu fikrini iş fikrine dönüştürmek isteyen üniversite öğrencilerinin katılabileceği NEXT 2020 ile İleri Teknolojiler, Özel İhtiyaçlar Eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme ve ESTEAM ana başlıkları altındaki sorunlara çözümler üretmeyi ve bu alanlarda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Süreçte ilk aşamada seçilen fikirleri iki ay sürecek online girişimciye dönüş platformuna dahil ederek fikirlerini iş fikrine dönüştürmelerine destek oluyoruz. Online platformdan sonraki süreçte iş fikirlerini geliştirmeleri için üç gün sürecek ve alanında uzman mentorlerle birlikte çalışabilecekleri bir bootcamp'e dahil olma imkanı sağlıyoruz. Tüm bu gelişim sürecinin sonunda takımlar yapacağımız EdTech Summit'te girişimcilik ekosisteminin önde gelen girişimcilerine fikirlerini sunacaklar ve seçilen ilk üç takım ücretsiz inkübasyon desteği almaya hak kazanacak, birinci olan takım ise 15.000 TL destek almaya hak kazanacaktır.

Websitesi


Build Your Future, 2018 yılında GIZ desteği ile Türkiye'de yaşayan mültecilere girişimcilik becerileri kazandırmayı hedefleyen Build Your Future programımızı hayata geçirmiştik. Programın ilk dönemi ile 200'ün üzerinde mülteciye ulaştık ve programı 11 takım başarıyla tamamladı. Ocak 2019'da ikinci dönem başvurularını açtık. İstanbul ve Şanlıurfa'da paralel olarak yapılan 3 günlük Idea Bootcamp'ler ile başlayan programda 50 girişimciye eğitimler verdik. Programın son basamağında ise girişimciler, konularında uzman olan mentorler ile buluşarak Demo Day'e hazırlandılar. Takımlar, herkese açık olan “Demo Day" etkinliğimizde fikirlerini sunup, geri bildirim alma şansına sahip oldular.Needs&Leads ihtiyaç sahibi genç girişimcilerle, tecrübeli girişimcileri, yatırımcıları ve kurumsal şirket çalışanlarını bir araya getiren bir programdır. 2017 yılında Amerika Büyükelçiliği'nin fon desteği ile hayata geçen Needs&Leads halihazırda fikri olan veya yola koyulup belirli bir aşamaya gelmiş olan tüm genç girişimciler ve Suriyeli genç girişimciler için tasarlandı. Needs&Leads oturumları genç girişimcilerin ve girişimci adaylarının 3 dakika içinde fikirlerini ve ihtiyaçlarını anlatacakları ve onları dinleyen tecrübeli girişimci, yatırımcı ve kurumsal şirket çalışanlarından destek alabilecekleri bir etkinlikler dizisi. Programın belirli etkinliklerinde ise kurumsal şirketler ihtiyaçlarını sunan taraf olarak sahnede yerlerini aldı.


BiBolu, Bolu Bağışçılar Vakfı(BBV) ve Türkiye Girişimcilik Vakfı(GİRVAK) ortaklığında tasarlanan Türk Filantropi Vakfı(TPF) desteğiyle gerçekleşecek olan Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ilk defa şehir bazında istihdamın artması amacıyla, girişimcilik ekosisteminin oluşturulup yaygınlaştırılması, gençlerin girişimcilik ile tanışıp kendilerini gerçekleştirebilme cesaretiyle şehirlerinde bir dönüşüm başlatmasını hedefleyen bir proje olan BiBolu Türkiye'nin diğer tüm şehirleri için bir prototip olma özelliğindedir.

On senelik bir süreci kapsayacak olan BiBolu, ilk senesinde Online Fikir Yarışması, BiBolu Elçileri, İlham Buluşmaları, Networking Etkinliklerine yer vererek farkındalık oluşturacak ve istihdamın artırılması yönündeki ilk adımları atacaktır.

Program kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz online fikir yarışması için akıllı şehirler ve sürdürülebilir çevrenin dijital dönüşümü başlığı altında tarımsal, çevresel ve akıllı şehir planlama çözümleri arıyoruz. Bu alanlardaki çözüm önerilerini sunan 159 kişinden seçilen 100 katılımcımızın, eğitim ve montorlükler alarak fikirlerini bir iş fikrine dönüştürmelerini hedefliyoruz. Bu sayede Bolu'nun sahip olduğu değerleri tüm Türkiye ve dünyaya göstererek uzun vadede şehrin kalkınmasına katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz.

BiBolu Elçileri Bolu'da yaşayan, şehrinin kalkınması için çaba gösterme motivasyonu olan Bolu Bağışçıları Vakfı ve Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın ortak bir seçim süreciyle seçtiği 20 kişiden oluşan bir gençler topluluğudur. Çeşitli atölyeler ve workshoplar ile desteklediğimiz BiBolu elçilerinin programımızdan aldıkları ilhamı Bolu'da girişimcilik ruhunun yayılması için lise ve üniversite öğrencileri ile ilham buluşmaları gerçekleştirerek topluma yaymalarını hedefliyoruz.

Programın bir sonraki aşamasında Bolu'da girişimcilik akademisi ve inovasyon test bölgesi oluşturularak bir inovasyon merkezi kurulmasını planlıyoruz. İlk yıldan edindiğimiz öğrenimler ile programı her yıl geliştireceğiz. Bu 10 yıllık sürecin sonunda Bolu'da girişimciliğin bir kariyer alternatifi olarak algılanmasını ve iş fikri olan herkesin bu fikrini geliştirebileceği, ilham alabileceği bir ortam, kaynak ve ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz.

Websitesi


TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu, 2018'de ortağımız TSKB ile hayata geçirdiğimiz TSKB Teknoloji ve Girişimcilik Platformu kapsamında fellowlar ve TSKB çalışanları, belirlenen konularda farklı fikir ve iş modelleri geliştirdiler. 11 takım TSKB ve Girişimcilik Vakfı ağından mentörleriyle birebir çalıştı ve startup sunumu eğitimlerini tamamladı. 7 ay boyunca geliştirdikleri girişim fikirlerini sunan 11 takım final jüride değerlendirildi. Kazanan takımlar Berlin'in en büyük girişimcilik konferansı olan NOAH'ya ve Helsinki'deki en ilham verici girişimcilik konferansı olan Slush'a gitme şansı yakaladı.

Platformda aynı zamanda TSKB çalışanlarına özel ilham toplantıları organize ediyoruz.

Airpreneurs, Fellow sponsorumuz Boeing ile 2016 senesinde başlayan ortaklığımız 2019 senesinde üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Airpreneurs Programı ile devam etti. Üniversite öğrencilerinin havacılık alanında yeni fikirler ortaya çıkarmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz “Airpreneurs" Programı kapsamında 2017 ve 2018 senesinde 7 farklı şehirde ideathonlar düzenledik. 2019 senesinde Türkiye'nin farklı illerinden başvuru süreci boyunca 300.000'den fazla kişiye eriştik. Programa katılan takımlar süreç boyunca Girvak ve Boeing mentorlarından destek almaya devam etti.


ÜNLÜ & Co, kuruluşunun 20. yılında Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Endeavor Türkiye desteği ile “ÜNLÜ & CO Kadın Girişimciler Akademisi"ni hayata geçirdi.

Sürdürülebilir büyüme için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı ve daha fazla kadının işgücüne katılımını destekleyen iş modellerine olan ihtiyaç ile 2016'da başlayan proje; kadınların girişimci ekosistemine kazandırılması ve iş hayatına katılımının artırılmasına destek olmayı hedefliyor. Beş yılda 100 kadın girişimciye eğitim ve mentorluk vermeyi amaçlayan proje, her yıl 20 kadın girişimciyi programa dahil ederek dördüncü yılında toplam 80 kadın girişimcinin bu programdan faydalanmasını sağlamıştır.

İşini büyütme tutkusunda olan kadın girişimcileri hedefleyen ÜNLÜ & CO Kadın Girişimciler Akademisi'ne katılım ücretsiz olup, program bitiminde hisse aktarımı gibi ek şartlar bulunmamaktadır. 9 ay süren Akademi kapsamında katılımcılara; eğitim, mentorluk, networking ve yatırımcılarla buluşma fırsatları sunulmaktadır.Ana destekçimiz İş Bankası ile fellowlarımız yenilikçi fikirler geliştiriyor. İş Bankası'na özel oluşturduğumuz inovasyon elçileri takımımız ile sene boyunca belirli konularda içgörüler paylaşılıyor, projeler hayata geçiyor. Aynı zamanda İş Bankası Workup ile mezunlarımız belirli aralıklarla ilham etkinliklerinde buluşuyor.Türkiye'nin 1923'den bu yana önde gelen küresel enerji ve petrokimya şirketi olan Shell, değer yaratan inovatif ürünlerini ve müşteri deneyimini gençlerin bakış açılarıyla ve vizyonlarıyla geliştirmek amacıyla Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın Alumni ve Fellowlarıyla birlikte senenin belirli zamanlarında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor, fikirler tartışıyor ve ortaya çıkan fikirleri destekleyerek mümkün olan ölçüde hayata geçirmeyi hedefliyor.
Destekçimiz Allianz ile fellowların dahil olduğu inovasyon projeleri gerçekleştiriyoruz. Fellowlar farklı konularda Allianz'ın stratejilerine uygun fikir ve iş modelleri geliştiriyor.
Global Projeler


Cherie Blair'in kurucusu olduğu Cheire Blair Foundation dünyanın farklı ülkelerindeki kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan bir mentorluk programı yürütüyor. Farklı ülkelerden 100'ün üzerindeki kadın girişimciyi 80'nin üzerinde farklı sektör ve uzmanlıklardan mentorlarla bir araya getiriyor. Her ülkeden bir yerel ortakla çalışan Cherie Blair Foundation, Türkiye'de 2018 yılı itibariyla Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın ortağı oldu. Bugüne kadar Girişimcilik Vakfı'nın aday gösterdiği toplam 38 kadın girişimci, Türkiye'de bu global ağa ve programa dahil oldu. 2019 senesi itibariyle Cherie Blair Mentorluk Programı'na Türkiye'den mentorlar da dahil etmeye başladık.

Fellow Burs Programına katkıda bulunmak ister misiniz?

Her yıl yüzbinlerce genç arasından seçilen, değişim yaratmak ve girişimcilik ilhamını yaygınlaştırmak için çalışan gençlere destek yaratmak ister misiniz? Bağışlardan elde edilecek tüm gelir fellow programı burs fonuna aktarılmaktadır.